Son Konular

 • Yunus Emre

  Etiketler: , 0 yorum

  yunus-emre, tasavvuf
  Yunus Emre (1240-1321) Anadolu'nun siyasi otorite sıkıntısı çektiği dönemlerde yaşamış hakkında fazla bilgi bulunmayan bir tasavvuf şairidir. Halk
  diliyle yazılan tasavvuf şiirin en büyük temsilcisidir. Yunus Emre dönemindeki pek çok tasavvufçu gibi, ilim öğrenmenin önemini anlatmış, pek çok batıl inancı def edip gerçek İslam Tasavvufu işlemiştir. Yazmış olduğu şiirlerle halk, tekke ve divan edebiyatını da etkiledi. Dizelerinde insanın Allah'la, kendisiyle, ölümle, doğumla ilişkisini konu edindi. Kendinden önce yaşamış ozanların eserlerinde geçen kavramlara yeni anlamlar, yeni deyişler ekledi. 
  Yunus Emre, insanı hiç bir ayrım yapmadan seven, her insanın Allah'tan gelen bir güzelliğe sahip olduğunu düşünen sevgi dolu bir adamdı. Adam gibi adamdı. İnsana duyduğu sevgi, parçanın bütününden Allah'a duyduğu Aşk'tan gelirdi. Allah diyarına sonsuz hasret duymaktadır. En büyük eseri Risaletü'n Nushiye'dir.  Şiirlerinden birkaç örnek;
  Acep Bu Benim Halim
  Acep bu benim canım, azat ola mı ya Rab
  Yoksa yedi Tamu'da yana kala mı ya Rab


  Acep bu benim halim, yer altında ahvalim
  Varıp yatacak yerim, akrep dola mı ya Rab


  Can hulkuma geldikte, Azrail'i gördükte
  Ya canımı aldıkta, asan ola mı ya Rab


  Dar oldu bana düzler, gice ile gündüzler
  Dünyaya bakan gözler, didar göre mi ya Rab


  Allah olucak Kadı, bizden ola mı razı
  Görüp Habib'in bizi, şef'i ola mı ya Rab


  Yunus kabre vardıkta, Münker Nekir geldikte
  Bize sual ettikte, dilim döne mi ya Rab 
  Bana Seni Gerek Seni
  Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni


  Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni


  Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni


  Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
  Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni


  Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
  Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni


  Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar
  Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni


  Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni


  Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum
  İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni


  Allah
  Aşkın odu ciğerimi, yaka geldi, yaka gider
  Garip başım bu sevdayı, çeke geldi çeke gider


  Kar etti firak canıma, aşık oldum ol Sultana
  Aşk zencirin dost boynuna, taka geldi, taka gider


  Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne
  Bu gözlerim Dost yüzüne, baka geldi, baka gider


  Arada olmasın naşı, onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider


  Bülbül eder ah ü figan, hasretle yandı bu can
  Benim gönülcüğüm ey can, çıka geldi, çıka gider


  Yunus söyler bu sözleri, efgan eder bülbülleri
  Dost bağçesinde gülleri, koka geldi, koka gider 

  Bu Konuya Hiç Yorum Yapılmamış; "Yunus Emre"

  Bu Konuya Yorum Yapın