Son Konular

 • Futuhu'l Gayb'dan (Tasavvuf ve Oluşu)

  Etiketler: , , 0 yorum

  Sana Allah’tan (CC) korkmayı, kötülükten geri durmayı tavsiye ederim. İslam
  dininin zahirdeki emirlerine uy… Gönlünü
  geniş tut. Nefsini daraltma. Yüzünü güler
  eyle. Varlığını doğrulara harca.
  Başkalarını üzme. Zor işleri kendin al. Fakirliğin kıymetini bil. Büyüklerin kadrini
  bil. Arkadaşların kıymetini bil; onlarla iyi geçin. Küçüklere nasihatta bulun.
  İcabında büyüklere de doğruyu söylemekten çekinme. Düşmanlık yapma. İyilik
  yapmaya devam et. Bol harca; hak yoldan olsun. Mal yığma. Sohbete layık
  olmayanlarla konuşma; gerek din gerek dünya için onlara akıl danışma.
  Fakirliğin asıl manası odur ki; senin gibi birine ihtiyaç sayıp dökmeyesin…
  Zenginliğin manası ise, senin gibilere karşı gönlünde bir ilahi vakanın olmasıdır.
  Tasavvuf dedikoduyu bırakmaktır. Yalnız açlığı gidermek için yemek, hiçbir işe
  yaramayan alışkanlığı bırakmakla hasıl olur. Nefse güzel gelen şeyleri bırakmak iyi
  olur. Fakir hali ilimle başlar; yumuşak tabiatla büyür. İlim onu korur. Yumuşaklık
  ise sevdirir. Tasavvuf sekiz huy üzerinedir:
  1- Sahi olmak: Eli açık, cömert olmak; bu adet İbrahim Peygambere (AS) verildi.
  2- Razı olmak: Bu adeti İshak Peygamber (AS) almıştır.
  3- Sabır: Bu hali Eyyûb Peygamber (AS) benimsemiştir.
  4- İşaret: Bu da Zekeriyya Peygamberin (AS) hususiyetidir.
  5- Gurbet: Bu da Yahya Peygamberin (AS) hususiyetidir.
  6- Kaim ve sade giyinmek: Bu da Musa Peygamberin (AS) meşrebidir.
  7- Seyahat: Bu da İsa Peygambere (AS) nasip olmuştur.
  8- Fakr: Bunu da Peygamberimiz (SAV) almıştır. Bir Hadis-i Şerifinde:
  - “Fakr, benim öğüneceğim şeydir.”
  Buyurmuş, sevdiğini ifade etmiştir.
  Allah (CC) bütün Peygamberlerine (AS) selam ismiyle tecelli eylesin. Onlara
  uyanlardan rahmetini eksik etmesin.

  Bu Konuya Hiç Yorum Yapılmamış; "Futuhu'l Gayb'dan (Tasavvuf ve Oluşu)"

  Bu Konuya Yorum Yapın