Son Konular

 • Rasulullah'tan (s.a.v) 3 Önemli Husus

  Etiketler: , 0 yorum

  sabır, cüneyd bağdadi
  Ahmed Hulusi'nin Dua ve Zikir kitabından alıntıdır.
  Şimdi de size  Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın üç konuda yaptığı önemli açıklamaları nakletmek istiyorum.
  Birinci açıklaması “SABIR” konusunda…
  Muâz  bin  Cebel  (r.a.) naklediyor bize bu açıklamaları:
  Rasûlullâh (s.a.v.) bir adamın “Allâh’ım senden SABIR isterim!..” diye dua ettiğini işitince hemen ekledi:
  —Sen Allâh’tan BELÂ istedin!.. AFİYET  iste!..
  Bu çok önemli bir uyarı… Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın bize
  işaret ettiği gerçek şu: Bir insan Allâh’tan  SABIR istediği
  zaman, farkında olmadan demektir ki, “Bana belâ ver de sabredeyim"… İşte bunun için sabır istemeyi men ediyor  Rasûl-ü Ekrem ve onun yerine “Afiyet  iste” diyor!
  Gelelim  ikinci  uyarıya...
  Rasûlullâh  (s.a.v.) gene bir adamın dua ettiğini duydu, adam
  şöyle  diyordu:
  “Yâ  Zül’Celâli  vel’‹krâm…”
  Bunun  üzerine  Rasûlullâh  (s.a.v.) buyurdu  ki:
  —Sana  icabet  edildi...  ‹ste  istediğini!
  Burada da, dua sırasında, “Zül’Celâli  vel’ikrâm” ismiyle
  duaya başlamanın faydasına işaret ediliyor ve bu kelimenin zikrinin getireceği faydalar konusunda uyarılıyoruz.
  Ve  üçüncü  açıklama…
  Rasûlullâh  (s.a.v.) bir  adamın  dua  ettiğini  işitti  ki  adam  şöyle  diyordu:
  “Allâh’ım,  senden  nimetin  tamamını  isterim!”
  Sordular:
  “Nedir  nimetin  tamamı  ki?”
  Adam  cevap  verdi:
  “Ben bir duada bulundum… Ve bu dua sebebiyle hayır beklerim…  (nimet nasıl tamam olur bilemiyorum.) ”
  Açıkladı  Rasûlullâh  (s.a.v.) :
  —Nimetin tamam olması, cehennemden kurtuluş ve cennete giriştir!..
  Umarım bu üç hususu iyi anlar, gereğini de ona göre yaşarız.

  Bu Konuya Hiç Yorum Yapılmamış; "Rasulullah'tan (s.a.v) 3 Önemli Husus"

  Bu Konuya Yorum Yapın