Son Konular

  • Divan-i Kebir "Git Yusuf'a Sarıl"

    Etiketler: , , , 1 yorum

    Eğer aşık isen, gamı bırak gitsin! Nerede düğün varsa, oraya git, düğünseyret; yastan ve matemden uzak dur! Şeyh Galib hazretleri; "Aşıkta keder n'eyler, gam halk-ı cihanındır" diye buyurmuştu. Aşıkta kederin ne işi var; kederli olmak, gamlı olmak aşık olmayan cahil işidir, demek istemişti.

    İhtiyar Çalgıcı (Mesnevi)

    Etiketler: , , , 0 yorum

    ihtiyar calgici, mesnevi
    Hz.  Ömer  zamanında  bir  çalgıcı  çok  güzel  çeng  çalardı. Bülbüller onu dinlerken kendinden geçerdi. Çalgısından çıkan nağmeler,  dinleyenleri bazan neşelendirir, bazan da insanın aklını başından alır, ruhunu kanatlandırır, hayal âlemlerinde gezdirirdi.

    Mevlana'nın Vedası

    Etiketler: , , 0 yorum

    Öldüğüm gün, tabutumu omuzlar üzerinde gördüğün zaman,
    bende bu cihanın derdi var sanma..
    Bana ağlama,"yazık yazık, vah vahdeme.
    Şeytanın tuzağına düşersen, vah vah'ın sırası o zamandır,
    yazık yazık o zaman denir..
    Cenazemi gördüğün zaman ayrılık ayrılık deme, benim,
    buluşmam, görüşmem o zamandır.
    Beni mezara koydukları zaman "elveda elveda" deme..
    Mezar cennet kapısının perdesidir.
    Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret.
    Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir.
    Sana batma görünür ama, o aslında doğmaya hazırlıktır, yeniden doğmadır.
    Mezar ise hapishane gibi görünür ama, aslında can'ın hapisten kurtuluşudur.
    Yere hangi tohum atıldı da bitmedi.
    Neden insan tohumuna gelince bitmeyecek zannına düşüyorsun.
    Hangi kova kuyuya salındı da dolu olarak çıkmadı.
    Can Yusufu kuyuya düşünce, niye ağlasın.
    Bu tarafta ağzını yumdun mu. o tarafta aç..
    Çünkü artık, hayhuydan uzak. mekânsızlık âlemindesin"

    Şeyhin Hanımına Sabrı (Mesnevi)

    Etiketler: , , , , 0 yorum

    Bir  derviş,  Şeyh  Harakânî  hazretlerinin  şöhretini  duydu. Ziyaret edip duasını almak için, Talkan şehrinden yola çıktı. O büyük zatı görmek için ovaları, dağları aştı. Günler geceler boyu  yürüdü. Şeyhin  bulunduğu  şehre  vardı.

    Hz. Ali'nin İhlası (Mesnevi)

    Etiketler: , , 0 yorum

    Hz.  Ali savaş sırasında, altına aldığı bir düşmanı öldürmek üzereydi. Tam o sırada, düşmanı yüzüne tükürdü. Bunun üzerine Hz. Ali düşmanını bıraktı,

    Azrail'den Kaçan Adam (Mesnevi)

    Etiketler: , , , 0 yorum

    mesnevi, azrailden-kacan-adam
    Hz.  Süleyman'ın hüküm sürdüğü devirlerde, bir adam koşa koşa saraya gelerek, Hz. Süleyman'ın huzuruna çıkar. Benzi sapsarı, korkudan

    Padişah ve Leyla (Mesnevi)

    Etiketler: , , , 0 yorum

    padisah ve leyla, leyle ile mecnun
    Mecnûn'u aşkından deli divane eden kızı, devrin padişahı merak etti.  Adamlarına,  onu  görmek istediğini,  bulup  huzuruna getirmelerini emretti.

    Mesnevi'den İnciler

    Etiketler: , , , 0 yorum

    • Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne kor. İğne ucu ile diken başını arar durur, bulamazsa orasını dudağı ile ıslatır.

    Padişah ve Cariye (Mesnevi)

    Etiketler: , , 0 yorum

    mesnevi-i serif, mevlana
    Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Dünyada padişah olduğu gibi, mânevî yönden de çok üstün bir kişiliğe sahipti. Padişah  bir gün, atına binerek bazı yakınlarıyla ava çıktı.  Yolda giderken bir câriye gördü. Görür görmez âşık oldu.